(4) Cara Berulang Alik Ke Tempat Kerja Yang Paling Pelik Di Dunia – No 3 Memang Gempak

Loading...

Loading...
trafic jam

trafic jam

KeSeSaKan MerupaKan Satu perKara biaSa di bandar-bandar di Seluruh dunia. Apabila SaMpai waKtunya di Mana 0rang raMai Keluar Ke teMpat Kerja dan pulang Ke ruMah daripada Kerja, jalan raya Menjadi SeSaK dan MeMbuatKan raMai terteKan.

Ada yang hanya tunduK dan MengiKut Sahaja trend ini Setiap hari, dan ada juga yang MeMilih untuK berbuat SeSuatu. iluMinaSi.c0M ingin berK0ngSi 4 cara berulang aliK Ke teMpat Kerja yang paling peliK di dunia.

1. BenjaMin David – Berenang

benjamin david 2

SaMa Seperti di Kuala LuMpur, MaSalah trafiK di Munich, JerMan juga Sangat teruK diMana MereKa terpaKSa MenghabiSKan berjaM-jaM di ataS jalan. NaMun ia tidaK berlaKu pada BenjaMin Davind, 40, yang tidaK perlu Menghadap KeSeSaKan lalu lintaS Malah lebih tenang untuK ulang aliK Ke teMpat Kerja.

Caranya, Setiap hari, BenjaMin aKan terjun Ke dalaM Sungai ISar dan berenang Sejauh 2 Kil0Meter Ke teMpat Kerjanya di KulturStrand.

benjamin david 723

SebeluM MenggunaKan cara ini, beliau pernah Menjadi antara beribu-ribu 0rang yang cuba MengelaK daripada KeSeSaKan lalu lintaS dengan berbaSiKal Ke teMpat Kerja.

Loading...

NaMun beliau ingin Mencari cara yang lebih Mudah, dan 2 tahun lepaS, beliau Mendapat jawapan yang Sangat jelaS, iaitu MenggunaKan Sungai. Sungai terSebut betul-betul Mengalir di hadapan ruMahnya di Baldeplatz.

benjamin david

BenjaMin MenggunaKan beg KhaS yang KaliS air untuK MenyiMpan baju, K0Mputer riba, dan KertaS Kerjanya. Ia juga bertindaK Sebagai pelaMpung dan MeMb0lehKan beliau berehat dan dibawa aruS air, jiKa beliau beraSa Kepenatan.

Beg yang diberi naMa “WicKelfiSch” ini dicipta 0leh SyariKat teMpatan apabila berenang Ke teMpat Kerja Sudah Mendapat SaMbutan 0rang raMai. MungKin anda b0leh cuba cara ni, SaMbil dapat jiMat, KeSihatan pun terjaga hari-hari berSenaM.

2. Fang Shuyun – Belayar guna buluh

fang shuyun

Se0rang warga China, Fang Shuyun, 51, MaSih MeMpunyai KeKuatan badan yang MengaguMKan, yang MeMb0lehKan beliau berulang aliK Ke teMpat Kerja MenggunaKan 2 batang buluh MerentaSi Sungai Fuchun Setiap hari.

Beliau Menjadi tular di Media China dan berjuta-juta 0rang terKejut Melihat Fang dengan Mudahnya berlayar di ataS air SaMbil berdiri di ataS Sebatang buluh, dan lagi Sebatang buluh beruKuran 23 KaKi digunaKan untuK “MeMandu” arah yang ingin dituju.

Loading...

fang shuyun 3

Beliau dilap0rKan MaMpu bergeraK dengan Kelajuan 30 hingga 50 Meter Setiap Minit, atau 1.8KM hingga 3KM SejaM. PerKara ini berMula KetiKa Fang tertinggal b0t teraKhir untuK pulang Ke ruMah SelepaS habiS Kerja. Beliau terlihat Sebatang buluh terapung di ataS air dan teruS cuba MenggunaKannya untuK Menyeberangi Sungai terSebut, naMun gagal.

fang shuyun 2

Beliau beraSaKan bahawa beliau MaMpu MelaKuKannya jiKa MeMpunyai SeSuatu untuK MengiMbangi badannya. SelepaS 2 tahun Mencuba dan berlatih, Fang Shuyun Kini Sangat Mahir dan tidaK perluKan KhidMat b0t untuK Ke teMpat Kerja lagi.

3. FrantiSeK Hadrava – PeSawat buatan Sendiri

frantisek hadrava

Di Sebuah KaMpung ZdiK0v yang terletaK di RepubliK Czech, Se0rang tuKang Kunci beraSa MeMandu 14 Minit Setiap hari Ke teMpat Kerja adalah SeSuatu yang MeMbuang MaSa. Jadi, beliau MengaMbil Satu iniSiatif yang Sangat peliK dan uniK, dengan MeMbina Sebuah Kapal terbang.

frantisek hadrava 3

Loading...

FrantiSeK Hadrava MengaMbil MaSa 2 tahun untuK MenyiapKan peSawat yang diberi naMa VaMpira. PeSawat itu MeMpunyai Satu K0Kpit dan dilengKapi enjin 3 Silinder, Serta MaMpu terbang dengan Kelajuan MaKSiMuM 146 Kil0Meter SejaM yang dapat MenjiMatKan MaSa FrantiSeK untuK Ke teMpat Kerja Kepada 7 Minit.

4. Pepe NelS0n – DiKeMudi anaK Kecil

nelson pepe jenny 2

Sebuah vide0 Menyayat hati berduraSi 3:07 diMuatnaiK Ke laMan Y0utube pada tahun 2016, MenunjuKKan Se0rang KanaK-KanaK Sedang MeMbawa bapanya yang buta penglihatan berjalan Ke teMpat Kerja MenggunaKan Sebatang Kayu. Pepe “D0d0ng” NelS0n yang beKerja di Sebuah ladang Kelapa dibantu anaK pereMpuannya yang beruSia 5 tahun Setiap hari untuK Ke teMpat Kerja.

KanaK-KanaK prihatin, Jenny, yang tidaK berKaSut itu dilihat MeMbantu bapanya MengelaK daripada 0rang yang Sedang lalu lalang di KaSawan itu. Apabila tiba waKtu MaKan, KanaK-KanaK itu aKan MeMbawa bapanya Ke teMpat rehat dan MeMberiKan MaKanan Kepada bapanya.

nelson pepe jenny 939

Bantuan yang diberiKan 0leh anaKnya MeMbuatKan Pepe MaMpu MeManjat 60 p0K0K Kelapa Setiap hari yang MeMberiKan pulangan SebanyaK RM25. JuMlah itu tidaK cuKup untuK MeMberiKan dua anaK beranaK ini MaKan dengan SecuKupnya.

Loading...

Vide0 ini Menjadi tular dan Mendapat perhatian 0rang raMai yang MenggeSa 0rganiSaSi KebajiKan untuK MeMbantu Keluarga Serba Kurangan ini. MereKa berdua dibawa Ke h0Spital di Mana Pepe didiagn0S MeMpunyai retina Mata yang terpiSah. Pepe Kini Menjalani latihan “Mencari rezeKi” dan aKan dipindahKan di teMpat yang lebih SelaMat.

SuMber : Oddity Central

SuMber ArtiKel IluMinaSi.c0M

Loading...
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*